Juridisch Advies

Analyse & Advies

Begeleiding & Uitvoering

Helpdesk & Troubleshooting

Een zorginstelling, een woningbouwvereniging en de gemeente hebben plannen voor herinrichting van een groot deel van het dorp rondom een bestaand zorgcentrum. Er wordt e.e.a. gesloopt, er komen zorgwoningen, reguliere woningen en een onderwijsinstelling, dit alles in verschillende stadia en als losse onderdelen binnen een gezamenlijk opgestelde ontwikkelingsvisie. Ons werd de vraag voorgelegd of dit hele project Europees aanbesteed moest worden.

De projectscope is leidend voor beantwoording van deze vraag. Hoewel de projectonderdelen divers zijn in meerdere opzichten, is er wel degelijk samenhang vanwege de gezamenlijke aanpak en invulling van een gemeenschappelijk belang. Deze vindt plaats  in de vorm van het laten opstellen van een ontwikkelvisie in combinatie met de supervisie door 1 gezamenlijk aangeworven architect. 

Ook uit de gestructureerde manier waarop de partners de organisatie en coordinatie van de realisatie ter hand nemen blijkt het gemeenschappelijk belang. Vanwege het economisch (en sociaal/cultureel) belang dat de gemeente heeft is de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat sprake is van 'het laten uitvoeren met welke middelen dan ook'. Daarom menen wij dat er wel degelijk sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht in de zin van het BAO. Overigens staat dit er niet aan in de weg dat de opdrachten gesplitst worden aanbesteed, waarbij desgewenst ook de 20%-percelenregeling kan worden toegepast. 


van Druenen Aanbestedingsadvies | Afrikaring 93, 3823 CJ | Amersfoort | 033-432 4945 | info@dpadvies.nl