Juridisch Advies

Analyse & Advies

Begeleiding & Uitvoering

Helpdesk & Troubleshooting


Wat is de Aanbestedingswet?
De Aanbestedingswet, die per 1 april in werking is getreden, is de Nederlandse wet die de Europese richtlijnen voor aanbestedingen implementeert. Deze wet vervangt het BAO en BASS. Ook nationale aanbestedingen worden hierin geregeld. Met de wet hangen een aantal documenten samen, die ook per 1 april van kracht zijn geworden. Dit zijn o.a. de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012.
Waar vind ik de tekst van de Aanbestedingswet, de Gids Proportionaliteit en het ARW2012?
Onder andere op de website van PianoO (www.pianoo.nl) of die van Europa Decentraal (http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/aanbestedingen/aanbestedingswet/?panel=Nieuws)
Wat zijn de richtsnoeren Leveringen en Diensten?
Dit document, in mei uitgekomen, is een (vrijwillig toe te passen) hulp bij het inkoopproces van leveringen en diensten. In de richtsnoeren worden de stappen van de procedures (Europees, nationaal, en onderhands) opgesomd. Bij elke stap is een overzicht gevoegd van de daarvoor geldende regels, plus richtsnoeren (aanbevelingen) om de daarbij optredende knelpunten aan te pakken.


 

van Druenen Aanbestedingsadvies | Afrikaring 93, 3823 CJ | Amersfoort | 033-432 4945 | info@dpadvies.nl